JUNJUNAN, M. I.; NAWANGSARI, A. T.; ABDANI, F. Budget Participation dan Psychological Capital Pada Creative Attitude di Sekolah Muhammadiyah Unggul Jawa Timur. Journal of Accounting Science, v. 4, n. 2, p. 21-35, 31 Jul. 2020.